Aquatische Werkgroep Hoeksche Waard Minimaliseren
Wat doen we?

Bijna geen enkel biotoop staat los van zijn omgeving. Bijna alles op deze wereld is onlosmakelijk verbonden. Zo ook wordt het onderwaterleven in sloot of kreek beïnvloed door activiteiten op de aangrenzende oevers - wordt er intensief op aangrenzend land geboerd of ligt het water in een woonwijk? Soms leiden kleine verschillen tot grote gevolgen. Hoe moeten we onze oevers beheren en waarom? Deze en tal van andere vragen houden de leden van de aquatische werkgroep bezig. Om antwoorden te vinden wordt daarom naast een uitgebreide inventarisatie van soorten juist de leefomgeving van deze soorten nader bekeken. Hierbij is er dus bijzondere interesse voor waterkwaliteit. De werkgroep onderzoekt alle leven onder het wateroppervlak in en om de Hoeksche Waard en probeert daarbij verbanden te leggen tussen waterkwaliteit en onderwaterleven. Een zoektocht naar bio-indicatoren. Onderwaterleven

De meeste soortgroepen zijn vertegenwoordigd in het onderwater biotoop. De grootste beesten die we in de sloten en kreken van de Hoeksche Waard tegenkomen zijn de vissen. Ook zeldzamere soorten als de kleine modderkruiper en de bittervoorn en sinds kort de grote modderkruiper komen in het gebied voor. De grote modderkruiper leek verdwenen uit de Hoeksche Waard maar werd de zomer van 2012 weer door ons gevangen. Onze werkzaamheden met vissen en amfibieën wordt ondersteund door mensen van de landelijk opererende stichting RAVON. Natuurlijk kijken we ook naar kleinere en minder bekende slootbeestjes als weekdieren, insecten , spinnen en kreeftachtigen. 

Janus Verkerk

Excursies

De aquatische werkgroep organiseert regelmatige excursies die voor alle geïnteresseerden vrij toegankelijk zijn. We hopen zo een groep mensen te enthousiasmeren die in groepsverband of zelfstandig, maar vooral in overleg, in de Hoeksche Waard aan de gang gaan met de doelstellingen van de werkgroep. In de toekomst hopen we ook betrokken te zijn bij het stimuleren van onderwater biologie op lagere - en middelbare scholen. 

Informatie

Theo Schuurmans
Coordinator aquatische werkgroep
aquatischhwl@gmail.com
0651-051688

spacer
Aanmelden Minimaliseren

Vul hieronder je naam en emailadres in als je een bijdrage wilt leveren en/of op de hoogte gehouden wilt worden van activiteiten van de Aquatische Werkgroep Hoeksche Waard.


 
* Required
spacer
dummy