De Zuid-Hollandse vissen op de kaart Minimaliseren

Op 13 maart 2015 is de visatlas van Zuid-Holland gepresenteerd. Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het actuele natuurbeheer en -beleid komen ruim aan bod. De teksten zijn laagdrempelig geschreven waardoor ze voor een ieder met interesse in vissen en de waternatuur toegankelijk zijn, of dit nu hobby of beroepsmatig is. De atlas is te bestellen in de webshop van RAVON.

Het verschijnen van de provinciale atlas wil niet zeggen dat er in Zuid-Holland niets meer te doen is, sommige gebieden zijn nog niet goed onderzocht of de waarnemingen raken verouderd. Door de aanleg van vispassages nemen de verspreidingsmogelijkheden voor vissen nog steeds toe.  De “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland vanuit andere stroomgebieden bereiken lijken zich verder uit te breiden. Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat, iedereen kan meedoen. De start van het project voor een nieuwe Nederlandse Visatlas vormt bovendien een mooi doel.

spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy